Home Tag Archives: ขาดเเคลน

Tag Archives: ขาดเเคลน

ทีมแพทย์-พยาบาล ต้องปลีกเวลาเย็บหน้ากากอนามัยใช้เอง หลังประเทศไทยขาดเเคลนอย่างหนัก

จากกรณีที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 สถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ ส่งผลให้หน้ากากอนามัยนั้นขาดเเคลนอย่…