Home Tag Archives: ขับรถจิ๊ป

Tag Archives: ขับรถจิ๊ป

“ลุงทองใบ” ขับรถจิ๊ปแจกหน้ากากให้ชาวบ้านฟรี อยากให้ทุกคนสุขภาพดี

เปิดเรื่องราวเป็นที่น่าชื่นชมและยกย่องของผู้คนที่พบเห็นพบเจอ หลังพบผู้ใจบุญแจกหน้ากากอนามัยฟรี นั่นก็คือ สิบเอกทองใบ เสริฐสอ…