Home Tag Archives: ขวางทาง

Tag Archives: ขวางทาง

หนุ่มเจอเพื่อนบ้านหน้าที่การงานดี มีรถหลายคัน แต่มักง่ายจอดขวางทางเข้าออกทุกบ้าน

ปัญหาการจอดรถขวางทางเข้า-ออกบ้าน ซึ่งปัญหานี้ก็จะมีผลต่อการจะย้ายบ้านในแต่ละครั้ง ทำให้ต้องดูหลายอย่าง ทั้งสภาพบ้านและสภาพโด…