Home Tag Archives: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

Tag Archives: ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

สองตา-ยาย เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด หอบเงิน 1.5 ล้านบาท บริจาคโรงพยาบาล ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด

จากกรณีการระบาดของเชิ้อโควิด-19 ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเอง ต่างร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการสู…