Home โซเชียล เจ้าอาวาสวัดดัง จังหวัดอุทัยธานี นำเงินทำบุญจ้างเอกชน ขุดบ่อบาดาล แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน

เจ้าอาวาสวัดดัง จังหวัดอุทัยธานี นำเงินทำบุญจ้างเอกชน ขุดบ่อบาดาล แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน

0
43

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างหนักทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี โดยเฉพาะปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ทำให้หลายหมู่บ้านไม่มีน้ำดิบผลิตประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านมาเป็นเวลาหลายเดือน

เช่น หมู่บ้านหลายหมู่บ้านในตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน กำลังเดือดร้อนกันอย่างหนัก ซึ่งความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การแจกจ่ายน้ำไม่ทันต่อความต้องการ

พระอาจารย์คัมภีร์ (พระอาจารย์แห้ง) จิตตสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์ ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พระนักพัฒนา กล่าวว่า จากสภาพปัญหาภัยแล้งดังกล่าวทางวัดได้เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยเฉพาะปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จึงได้นำเงินที่ศิษยานุศิษย์ ญาติโยม และพุทธศาสนิกชนมาทำบุญถวายกับทางวัดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกรรมการวัดแล้ว ให้นำมาทำการจ้างเอกชนมาขุดบ่อบาดาลลึก 100 เมตร

พร้อมติดเครื่องสูบน้ำภายในวัดป่าเลไลย์ ด้วยงบประมาณกว่า 250,000 บาท เพื่อให้ชาวบ้านในตำบลหนองยายดาที่ได้รับความเดือดร้อน นำรถกระบะ รถการเกษตรบรรทุกถังน้ำมารองรับน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค

โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากนำรถกระบะ รถการเกษตรบรรทุกถังน้ำมารอคิวรอรับน้ำกันเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน ไม่ต้องไปบรรทุกน้ำไกลจากพื้นที่

โดยมี นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน และนายไพวัลย์ ไม้สนธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เดินทางมาตรวจภัยแล้ง และมาให้กำลังใจแก่ชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งที่มาบรรทุกน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคด้วย

แหล่งที่มา: liekr

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.