Home โซเชียล “วัดป่าหนองใหญ่” วัดเพื่อคนยาก รับจัดงานให้ฟรี โลงฟรี พระสวดฟรี ไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยม

“วัดป่าหนองใหญ่” วัดเพื่อคนยาก รับจัดงานให้ฟรี โลงฟรี พระสวดฟรี ไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยม

0
620

เรื่องราวที่เรานำมาฝากเพื่อน ๆ วันนี้ เป็นเรื่องราวดี ๆ ของวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดเพื่อคนยาก รับจัดงานให้ฟรี โลงฟรี พระก็สวดฟรี ไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยม

สำหรับมนุษย์เรานั้น การจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว ย่อมมีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ มิตร สหาย ข้าทาส บริวาร และบุตรภรรยา สามีด้วยกันทั้งนั้น การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุข

และเป็นที่รักของคนเหล่านั้น นอกจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะ พูดวาจาอ่อนหวานแล้ว ยังต้องอาศัยความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุน ช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นเครื่องผูกใจคนเหล่านั้นด้วย

เหมือนกับ “วัดป่าหนองใหญ่” ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ที่ควรยกย่อง โดยวัดป่าหนองใหญ่ มีใจเอื้อเฟื้อมอบโลงให้เเก่ผู้รายได้น้อย หรือยากจนไม่มีเงิน โดยญาติพี่น้อง ท่านใดที่ไม่มีโลง หรือไม่มีเงินสำหรับจัดงาน สามารถมาขอความช่วยเหลือได้

ที่วัดป่าหนองใหญ่ มีโลงให้ฟรี พระก็สวดฟรี โดยไม่ขอรับปัจจัย ท่านใดที่ไม่มีเงินจะจัดงาน สามารถมารับได้ที่วัดป่าหนองใหญ่ได้

หลังจากเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่ได้รับความสนใจ ก็มีหลายคนเข้ามาเเสดงความชื่นชมวัดดังกล่าวกันอย่างเป็นจำนวนมาก โดยวัดป่าหนองใหญ่ถูกยกให้เป็นวัดดีเด่นที่ไม่มีธุรกิจแอบแฝง และทำสิ่งดีๆ ให้กับคนในท้องที่อย่างสม่ำเสมอโดยเเท้จริง

แหล่งที่มา : taibann

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.