Home โซเชียล “รถไฟไปเชียงใหม่” อย่างหรู เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่

“รถไฟไปเชียงใหม่” อย่างหรู เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่

0
2,952

รถไฟไปเชียงใหม่ (ขบวนใหม่ล่าสุด) ที่มีมูลค่านับสิบล้านบาท ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย และพร้อมให้บริการ โดยจะเปิดให้บริการเดินรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ใน 4 เส้นทาง คือ

เส้นทาง “อุตราวิถี” กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ และเส้นทาง “อีสานวัตนา” กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ ขณะที่เส้นทาง “อีสานมรรคา” กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ และเส้นทาง “ทักษิณารัถย์” กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ เปิดให้บริการครบแล้วโดยเริ่มให้จองตั๋วโดยสารแล้ว ตั้งแต่บัดนี้

ด้านในของตู้โดยสาร

ถูกตกแต่งไว้อย่างเรียบหรู และใช้โทนสีสบายตา

สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟตู้ใหม่

ความพิเศษที่ทุกคนจะได้รับบนขบวนรถไฟไปเชียงใหม่นี้ คือ

ให้บริการรถนอนชั้น 1 และ ชั้น 2

ใช้ห้องน้ำแบบระบบสุญญากาศเหมือนบนเครื่องบิน

ไร้เสียงรบกวน และมีระบบกันสะเทื อนแบบรถไฟความเร็วสูง

มี Wifi ฟรี เฉพาะชั้น 1 และ บกขป

มีระบบทีวีแจ้งเตือนสำหรับชั้น 2

มีปลั๊กไฟ บริการทุกที่นอน

สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับ ชั้น 1 ได้แก่

ห้องอาบน้ำ, จอทีวี ทุกที่นั่ง

ผู้ใช้บริการสามารถสั่งอาหารจากทีวีมาทานในห้องได้

มีรถเสบียงปรับอากาศบริการ (ค่าอาหารไ ม่รวมในค่าโดยสาร)

มีกล้องวงจรปิด 4 ตัว / ตู้

มีรถสำหรับผู้พิпาร

ใช้ข้อต่อแบบใหม่สามารถเดินทะลุได้ทั้งขบวน

ประตูแบบสัมผัสเพื่อเปิดระหว่างตู้ ข้อต่อสนิทแบบรถไฟฟ้ า BTS

รถเสบียงปรับอากาศบริการ

ระบบทีวีแจ้งเตือนสำหรับชั้น 2

ทั้งนี้ การให้บริการรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ใน 4 เส้นทาง จะนำมาให้บริการเดินรถทดแทนรถโดยสารปัจจุบัน ตามตารางเวลาเดินรถเดิม 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ เส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ และเส้นทางกรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ

ยกเว้นเส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ ที่จะเปิดให้บริการทั้งขบวนรถโดยสารใหม่และขบวนรถปัจจุบันควบคู่กัน แต่จะให้ขบวนรถไฟใหม่เดินรถทดแทนเวลาเดิมของรถปัจจุบัน ขณะที่ขบวนรถไฟปัจจุบันจะมีการขยับเวลาการให้บริการที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับรายละเอียดตารางเวลาเดินรถประจำวันของรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ ประกอบด้วย

ขบวน 9 รถไฟด่วนพิเศษอุตราวิถีเส้นทางกรุงเทพ–เชียงใหม่ออกเวลา 18.10 น.ถึงเวลา 07.15 น.

ขบวน 10 รถไฟด่วนพิเศษอุตราวิถีเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพออกเวลา 18.00 น.ถึงเวลา 06.50 น.

ขบวน 23 รถไฟด่วนพิเศษอีสานวัตนาเส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานีออกเวลา 20.30 น.ถึงเวลา 06.35 น.

ขบวน 24 รถไฟด่วนพิเศษอีสานวัตนาเส้นทางอุบลราชธานี-กรุงเทพออกเวลา 19.00 น.ถึงเวลา 05.16 น.

ขบวน 25 รถไฟด่วนพิเศษอีสานมรรคาเส้นทางกรุงเทพ-หนองคายออกเวลา 20.00 น.ถึงเวลา 06.45 น.

ขบวน 26 รถไฟด่วนพิเศษอีสานมรรคาเส้นทางหนองคาย-กรุงเทพออกเวลา 19.10 น.ถึงเวลา 06.00 น.

ขบวน 31 รถไฟด่วนพิเศษทักษิณารัถย์เส้นทางกรุงเทพ-หาดใหญ่ออกเวลา 14.45 น.ถึงเวลา 06.35 น.

ขบวน 32 รถไฟด่วนพิเศษทักษิณารัถย์เส้นทางหาดใหญ่-กรุงเทพออกเวลา 18.45 น.ถึงเวลา 10.30 น.

อัตราค่าโดยสารรถไฟโดยสารรุ่นใหม่ทั้ง 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2

เตียงบน 791 บาท

เตียงล่าง 881 บาท

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1

เตียงบน 1,253 บาท

เตียงล่าง 1,453 บาท

เส้นทางกรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2

เตียงบน 731 บาท

เตียงล่าง 821 บาท

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1

เตียงบน 1,120 บาท

เตียงล่าง 1,320 บาท

เส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2

เตียงบน 748 บาท

เตียงล่าง 838 บาท

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1

เตียงบน 1,157 บาท

เตียงล่าง 1,357 บาท

เส้นทางกรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2

เตียงบน 855 บาท

เตียงล่าง 945 บาท

รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 1

เตียงบน 1,394 บาท

เตียงล่าง 1,594 บาท

สุดท้ายนี้ มีรถไฟดี ๆ ให้ใช้กันแล้ว ก็อย่าลืมดูแลช่วยกันรักษาให้ใหม่อยู่เสมอ คนรุ่นหลัง ๆ ที่มาใช้บริการจะได้มีความสุขโดยทั่วกัน

แหล่งที่มา: kiddpan

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.