Home สาระน่ารู้ คมนาคมสั่งขยายเวลา เมื่อใบขับขี่หมดอายุยังใช้ได้ เพื่อป้องกันโควิด

คมนาคมสั่งขยายเวลา เมื่อใบขับขี่หมดอายุยังใช้ได้ เพื่อป้องกันโควิด

0
6,744

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายศักด์สยาม ชิดชอบ รมว คมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในไทย สั่งการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงาน ผ่อนผันขยายระยะเวลาหรืออายุของใบสำคัญรับรองใบอนุญาต ประกาศนียบัตร สัญญา และหนังสือสำคัญ

จากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปจนกว่จะมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ได้รับการขยายเวลาหรืออายุของใบสำคัญรับรอง และใบอนุญาตรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัຍและเหมาะสมสำหรับการใช้ตลอดเวลา

เราจะขยายเวลาในการต่อใบอนุญาตทั้งหมดออกไปก่อน ทั้งใบขับขี่ ใบอนุญาตจดทะเบียนยานพาหนะทุกชนิด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะยุติลง

เพื่อชะลอไม่ให้ประชาชนเดินทางออกจากบ้านในภาวะที่มีความเสี่ยง ดังนั้นใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตจดทะเบียนรถที่ประชาชนถืออยู่ในปัจจุบันแม้ว่าจะหมดอายุก็ถือว่ายังใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายศักด์สยามกล่าว

นายศักด์สยาม กล่าวอีกว่า กระทรวงคมนาคมยังได้ออกประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางทางทาง บก น้ำ ราง และอากาศ ภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเกิดความปลอดภัຍ

เช่น การคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางเข้าสู่สถานีรถโดยสารสาธารณะ การรักษาระยะห่างการการให้และใช้บริการ อย่างน้อยระยะ 1 ถึง 2 เมตร การเสริมขบวนรถไฟฟ้า MRT ให้บริการช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเพื่อลดความแออัด เป็นต้น

นายชัยวัฒน์ ทำคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงสถิติประชาชนที่เดินทางออกจากกรุงเทพในช่วงที่ผ่านมาพบว่าระหว่างวันที่ 1 ถึง 26 มีนาคม มีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง รวม 1.52 ล้านคน เดินทางโดยรถไฟ 4.1 แสนคน เดินทางโดยรถของบริษัทขนส่ง จำกัด มีจำนวนรวม 1.9 ล้านคน

และสำหรับการเดินทางผ่านทางน้ำทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 ถึง 26 มีนาคม รวม 1.3 แสนคน โดยผ่านด่านพรมแดน 2.2 หมื่นคนคน แบ่งเป็นสัญชาติไทย 6.6 พันคน และสัญชาติอื่น 1.5 หมื่นคน

พิจารณาการเดินทางในช่วง 21 ถึง 26 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่า จำนวนการเดินทางออกจากกรุงเทพได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า มาตรการการตรวจคัดกรองที่เข้มข้น ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ สามารถชะลอการเดินทางของประชาชนและสามารถชะลอการแพร่เชื้อได้

แหล่งที่มา: khaosod

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.