Home สาระน่ารู้ สธ.ขยายเกณฑ์ เพิ่มอีก 2 กลุ่ม ไม่มีไข้แต่อาการคล้ายหวัด ดมไม่ได้กลิ่น ตรวจโควิดฟรี

สธ.ขยายเกณฑ์ เพิ่มอีก 2 กลุ่ม ไม่มีไข้แต่อาการคล้ายหวัด ดมไม่ได้กลิ่น ตรวจโควิดฟรี

0
39

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวถึงเกณฑ์การตรวจเชื้อโควิด-19 ว่า ผู้ป่วຍเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด-19 (PUI) มีการปรับเกณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดผู้ป่วຍเข้าเกณฑ์ที่เข้ารับการตรวจเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563 มีผู้ป่วຍเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 54,600 ราย เป็นผู้ป่วຍยืนยัน 768 ราย คิดเป็น 1.41% อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วຍเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเริ่มมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น วันที่ 1 พ.ค. 2563 จึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่

“จากเดิมที่ผู้ป่วຍเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่จะรับการตรวจเชื้อฟรี จะเน้นเรื่องมีไข้ ก็ปรับมาเป็นมีอาการคล้ายไข้หวัดก็สามารถมาตรวจได้เลย รวมถึงคนไม่มีอาการ แต่มีปัญหาเรื่องไม่ได้กลิ่น กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็จัดให้เอาเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ และเมื่อปรับเกณฑ์ใหม่ก็ทำให้จำนวนผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเพิ่มขึ้นมา” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 7 เม.ย. 2563 มีการปรับขยายเกณฑ์การตรวจโรคโควิด-19 มาแล้ว คือ

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ต้องมีไข้ 37.3 องศาเซลเซียส มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยขยายครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก

2. การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล เกณฑ์คือ มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ และโรคปอดอักเสบ ขยายกลุ่มประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวเป็นทุกประเทศ หรือมีประวัติเสี่ยงว่าไปสถานที่ชุมชน สถานที่แออัด สัมผัสกับผู้ป่วຍยืนยันก่อนหน้า ขณะที่กลุ่มผู้ป่วຍโรคปอดอักเสบยังเป็นไปตามเกณฑ์เดิม

3. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข คือ มีไข้ 37.5 องศา มีอาการทางเดินหายใจ หรือปอดอักเสบ ส่วนปัจจัยเสี่ยงคือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วຍ ผู้สงสัยว่าป่วຍ และทุกรายที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาว่าติดเชื้อ แสดงว่า บุคลากรสามารถได้รับการตรวจและสอบสวนทุกราย

4. การเฝ้าระวังการป่วຍเป็นกลุ่มก้อน โดยบุคลากรทางการแพทย์ติดเป็นกลุ่ม 3 ราย คนทั่วไป 5 ราย หากผลตรวจไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแรพิดเทสต์ หรือ พีซีอาร์ เป็นลบ ก็จะนำเข้าสู่การตรวจโควิด-19

ทั้งนี้ เกณฑ์การตรวจก่อนหน้านี้จะเน้นเรื่องของการมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจและมีประวัติเสี่ยง แต่จากการปรับเกณฑ์ใหม่ ขอเพียงไม่ต้องมีไข้ แต่มีอาการค้ายหวัดก็เข้ารับการตรวจได้ และอีกเกณฑ์หนึ่งคือคนที่ไม่ได้กลิ่น หลังจากที่มีข้อมูลว่าผู้ป่วຍโควิด-19 บางรายมีอาการดมไม่ได้กลิ่น

แหล่งที่มา: mgronline

เรียบเรียงโดย ยิ้มสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.